Skip to main content

עבודה בועדות

שלי השתתפה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק באיומיה של "טבע" לפטר כ-350 מעובדיה בישראל. במסגרת הדיון, ובעקבות הצעתו של חה"כ מיקי רוזנטל, הוחלט להקפיא הפיטורים עד לאחר החגים, כשבינתיים...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני, על אודות ניסיונה של חברת "טבע" לפטר כ-350 עובדים. בסיום הדיון הוחלט לפנות ל"טבע" בקריאה להקפיא את המהלך ל-3 חודשים, במהלכם תקודם הידברות בין החברה לבין ועד...
שלי דיברה במסגרת ישיבתה הראשונה של ועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינתהתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי האשראי לטייקונים ("ועדת פישמן"), בראשותו של חה"כאיתן כבל. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי השתתפה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בתיקון הצעת החוק שמקדם האוצר להעלאת גיל הפרישה לנשים. בדבריה התמקדה שלי בהימנעות האוצר מלספק פתרון עבור נשים העובדות במקצועות שוחקים וכן...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בניסיונו המחודש של האוצר להעלות באופן גורף את גיל הפרישה לנשים,, תוך פגיעה קשה בנשים העוסקות במקצועות שוחקים ובנשים שנפלטו בגיל מוקדם...