Skip to main content

עבודה בועדות

שלי דיברה בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בראשותו של חה"כ יעקב מרגי ("ש"ס"), במסגרת דיון ביוזמתה בעקבות ניכוי תקופת החופשה משכרם של המאבטחים במוסדות החינוך. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי דיברה בוועדת הכספים של הכנסת, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), והצביעה על האופן בו פוגעת העלאת גיל הפרישה לנשים בנשים העובדות במקצועות שוחקים ובנשים שאינן עובדות. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי דיברה בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשותו של חה"כ אלי אלאלוף ("כולנו"), סביב מאבק עובדי חברת "חיפה כימיקלים" נגד הניסיון לפטר 1,500 מהם במסגרת סגירת מיכל האמוניה. מתוך הדברים (לצפייה): "שלי: אדוני היושב ראש,
שלי השתתפה בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות חה"כ אלי אלאלוף ("כולנו"), שעסק במעמדם התעסוקתי הרעוע של עובדי שירות החוץ (עובדים מקומיים ישראליים "עמ"י"). מתוך דבריה (לצפייה):
שלי השתתפה בדיון בוועדת הכנסת, שעסק במעמדם של עובדי ועובדות הקבלן של הכנסת זאת על רקע הדרתן של עובדות אלו מאירוע יום האישה של עובדי המשכן, שנערך בשבוע שעבר. בדיון השתתף, בין היתר, מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ', שטען כי בכנסת...