Skip to main content

התמודדות להסתדרות

שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את...
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, על רקע התמודדותה לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה על האכזבה של ציבור העובדים מיו"ר ההסתדרות המכהן, התייחסה לשיתוף הפעולה עם סיעת ש"ס ופרסה את עמדתה המורכבת...
שלי התראיינה לתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו דרום וברדיו "גלי ישראל", בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי, ועסקה באופן בו זנחה ההסתדרות את העובדים, בגורמים שהובילו להחלטתה להתמודד לראשות ההסתדרות ובתכניות שלה לקראת היום שאחרי...
שלי התראיינה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה לתכנית הבוקר של "קשת" בערוץ 2, בהגשת מיכל אנסקי ויואב לימור, ועסקה בהזנחתם המחפירה של ניצולי השואה העניים כפי שזאת משתקפת גם מדוח מבקר המדינה, שהתפרסם כמה ימים קודם לכן וכן...
והתשובה: "הי זאת שלי". אבל אחר כך יש משנה סדורה ותקווה, ואתם מוזמנים לעזור לנו להפיץ אותו. אשכול לוי (יו"ר ועד, תומך בי לראשות ההסתדרות, ואח של אורלי) מכתיר אותי לממשיכת הדרך של אבא שלו דוד לוי (כבוד!) וגם אבי גבאי מודיע על...