Skip to main content

התמודדות להסתדרות

שלי התראיינה לתכנית "עצם העניין" ברדיו גלי ישראל, בהגשת יאיר שרקי, על רקע משבר רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי. בדבריה התייחסה לחומרתו התקדימית של המהלך, לאופן בו שתי קבוצות העובדים נופלות קורבן לגחמות פוליטיות צרות...
שלי התראיינה לתכנית "חדש על הבוקר" ב"רדיו קול ברמה", בהגשת נעם זיגמן, והתייחסה למשבר סביב עתיד רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי, לאופן בו הפקירה ההסתדרות בראשותו של אבי ניסנקורן קבוצות עובדים מכל רחבי המשק וכן להסכם...
שלי התראיינה לתכנית "וילנסקי את ברדוגו" בגלי צה"ל, בהגשת ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו, ועסקה בהסכם הקואליציוני שכרתה סיעת "בית חברתי" בראשותה עם סיעת ש"ס לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות, בהתנהלותה של ההסתדרות בראשות אבי...
שלי נאמה במסגרת כנס "מרכז חזן" במכון ון ליר בירושלים, שעסק ברגולציה בישראל. בדבריה התמקדה שלי בתופעת עובדי הקבלן ובתפקיד המכריע של ההסתדרות בנושא. מתוך דבריה של שלי (לצפייה): "לפני כמה ימים פורסם דוח הממונה על השכר...
שלי התראיינה לתכנית "אורלי וגיא" בערוץ 10, בהגשת אורלי וילנאי וגיא מרוז, אודות המשבר הקואליציוני סביב עתיד רשות השידור והתאגיד, ההודעות המכפישות שנשלחו נגדה בעילום שם במסגרת התמודדותה לתפקיד יו"ר ההסתדרות והאפשרות...