Skip to main content

התמודדות להסתדרות

שלי נאמה במסגרת כנס "מרכז חזן" במכון ון ליר בירושלים, שעסק ברגולציה בישראל. בדבריה התמקדה שלי בתופעת עובדי הקבלן ובתפקיד המכריע של ההסתדרות בנושא. מתוך דבריה של שלי (לצפייה): "לפני כמה ימים פורסם דוח הממונה על השכר...
שלי התראיינה לתכנית "אורלי וגיא" בערוץ 10, בהגשת אורלי וילנאי וגיא מרוז, אודות המשבר הקואליציוני סביב עתיד רשות השידור והתאגיד, ההודעות המכפישות שנשלחו נגדה בעילום שם במסגרת התמודדותה לתפקיד יו"ר ההסתדרות והאפשרות...
שלי התראיינה לתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב', בהגשת עדי מאירי ובני טייטלבוים, בנוגע למאבקי העובדים ברשות השידור - על רקע הגחמות הפוליטיות של ראש הממשלה נגדם - וב"חיפה כימיקלים", שם העובדים הפגינו בדימונה, בנוכחותה של שלי, נגד...
שלי התראיינה לתכנית "שישי בחמש" בערוץ 1, בהגשת אורי לוי וכנרת בראשי, על רקע המאבק נגד מהלך סגירת רשות השידור. בדבריה הצביעה יחימוביץ' על התקדים המסוכן שבסגירת הרשות ופתיחת התאגיד תחתיה, וכן על האופן בו הפקירה ההסתדרות את...
שלי התראיינה לתכנית "שוברים כלים" בערוץ הכנסת, בהגשת רוני מילוא ומינה צמח, במסגרת פאנל שעסק בעתידן של קרנות הפנסיה ובעתיד הפנסיוני הלוט בערפל של אזרחי ישראל. בפאנל השתתפה גם ליאורה בוורס, ראש תחום מדיניות ומנהלת כספים...