Skip to main content

נאומים במליאה

שלי נאמה במליאת הכנסת בדיון בנוגע להצעת חוק העלאת שכר המינימום, שעברה בהליך מזורז. מתוך דבריה:
שלי נאמה בדיון על העברת תקציב המדינה לשנת 2015 בקריאה ראשונה בכנסת. לצפייה בנאום המלא: שלי יחימוביץ (העבודה):
יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' דיברה במליאת הכנסת על חוק הגיוס הממשלתי ואמרה את הדברים הבאים:
נאום לדיון בכנסת ביום השנה למותו של יצחק שמיר אדוני יו"ר הכנסת, משפחת שמיר היקרה, הבת, גלעדה דיאמנט הבן, שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר
"אדוני ראש הממשלה, כתלמידו של ז'בוטיסקי, איך היה נראה גיליון הציונים שלך אם היית נבחן על חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי? הנה, מתוך מאמרו של מורך ורבך 'הגאולה הסוציאלית', אזכיר לך אותם: מזון- מעון- מלבוש- מורה- מרפא!"הנה הנאום שלי...