Skip to main content

עבודה מאורגנת

דברי הסיכום של שלי במסגרת דיון בוועדה לביקורת המדינה בראשותה בנושא אי המוכנות של רשות הכבאות להתמודדות עם שריפות (לצפייה):
שלי התראיינה לתכנית "היינו כאן" ברשת ב' של תאגיד השידור "כאן", בהגשת אמילי עמרוסי ויובל אלבשן,על אודות האופן בו רצון העובדים בבחירות לראשות ההסתדרות נרמס כליל בידי המנגנון ההסתדרותי. להאזנה לראיון המלא:
שלי התראיינה לתכנית "עצם העניין" בגלי ישראל, בהגשת יאיר שרקי, לקראת התמודדותה בבחירות לראשות ההסתדרות ב-23 במאי. בדבריה התמקדה שלי בקמפיין הבזבזני שמנהל אבי ניסנקורן על חשבון כספי העובדים ובהבדלים בין תפיסתו הפקידותית...
שלי דיברה בוועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של חה"כ איתן כבל (העבודה), במסגרת דיון שעסק בהסכם השבת החובות שערכו בכירי חברת החשמל ומשרד האוצר, באופן הפוגע בעובדים החלשים ובעובדים מן השורה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי התראיינה לתכניתו של בסאם ג'בער באתר המגזר הערבי "פאנט", לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות ב-23 במאי. במהלך הראיון הנרחב, עסקה שלי במגוון נושאים: הרקע האישי שעיצב את השקפת עולמה, שלל המאבקים שהובילה עבור העובדים,...