Skip to main content

זכויות עובדים

שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול חי", בהגשת אבי מימרן, לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות שייערכו מחר (יום ג'). בדבריה עמדה על ההישגים שרשמה במסגרת מאמציה להבטיח את השמירה על טוהר הבחירות, וכן על התמיכה המאסיבית לה...
שלי התראיינה לתכנית "עצם העניין" בגלי ישראל, בהגשת יאיר שרקי, לקראת התמודדותה בבחירות לראשות ההסתדרות ב-23 במאי. בדבריה התמקדה שלי בקמפיין הבזבזני שמנהל אבי ניסנקורן על חשבון כספי העובדים ובהבדלים בין תפיסתו הפקידותית...
שלי דיברה בוועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של חה"כ איתן כבל (העבודה), במסגרת דיון שעסק בהסכם השבת החובות שערכו בכירי חברת החשמל ומשרד האוצר, באופן הפוגע בעובדים החלשים ובעובדים מן השורה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי התראיינה לתכניתו של בסאם ג'בער באתר המגזר הערבי "פאנט", לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות ב-23 במאי. במהלך הראיון הנרחב, עסקה שלי במגוון נושאים: הרקע האישי שעיצב את השקפת עולמה, שלל המאבקים שהובילה עבור העובדים,...
מאות אלפי עובדים מועסקים בתנאים ירודים בחברות השמירה והאבטחה. בעשור האחרון התעצמה עבריינות שיטתית והמונית של חברות השמירה והאבטחה כלפי עובדיהן. מעט ההעסקה הישירה שהיתה בתחום, אשר מספר המועסקים בו זינק בשל גלי...