Skip to main content

זכויות עובדים

שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את...
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, על רקע התמודדותה לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה על האכזבה של ציבור העובדים מיו"ר ההסתדרות המכהן, התייחסה לשיתוף הפעולה עם סיעת ש"ס ופרסה את עמדתה המורכבת...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הדיון לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק השידור הציבורי החדש.
שלי התראיינה לתכניתו של רינו צרור בגלי צה"ל, בעקבות ההסכמות בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון בעניין עתיד השידור הציבורי. מתוך הדברים: "צרור: שמעתי אותך אומרת 'איום סרק', 'שביתה דימיונית' וכו' על...
שלי התראיינה לתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו דרום וברדיו "גלי ישראל", בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי, ועסקה באופן בו זנחה ההסתדרות את העובדים, בגורמים שהובילו להחלטתה להתמודד לראשות ההסתדרות ובתכניות שלה לקראת היום שאחרי...