Skip to main content

דוח השכר

שלי התראיינה ל"היום הזה", יומן הערב של רשת ב', בהגשת יוסי הדר, על רקע פרסום דוח הוצאות השכר במגזר הציבורי. בנוסף, על רקע המאבק נגד סגירת רשות השידור, הצביעה על האופן בו ההסתדרות הפקירה את עובדי הרשות. מתוך הדברים: "הדר:...
שלי התייחסה הבוקר במסגרת בדיון מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת לתנאיהם של המורים בישראל.
שלי התראיינה הערב לתכנית 'פוליטיקה' בערוץ 1, בהנחיית עודד שחר, בנושא הכלל הפיסקאלי, הקיצוץ הצפוי בתקציב, דו"ח השכר ועוד. "מלכתחילה שר האוצר לפיד לא היה צריך להעלות את המס למעמד הביניים, והוא העלה את המס בניגוד...
שלום לכם חברות וחברים, בזמן שישנתם. השבוע התרחש אירוע משמעותי ביותר, והוא טבע בים של ספינים, הצעות חוק מבולבלות שלעולם לא יצאו לפועל, מזימות פוליטיות ותרגילי הטעיה מדיניים. ולפני שמקטרים על עוד תשלום לבית הספר או לשיעור...