Skip to main content

תקציב המדינה

שלי התראיינה לתכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 2 בהגשת רינה מצליח, בצוותא עם חה"כ רועי פולקמן (יו"ר סיעת "כולנו"), והתייחסה להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם נגד ההתנחלויות, וכן לתקציב המדינה לשנים 2017-2018. מתוך דבריה...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הסתייגות האופוזיציה לקיצוץ בתקציב משרד הרווחה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הדיון סביב תקציב המדינה, וזאת על רקע החלטת הממשלה לערוך קיצוץ תקציבי רוחבי במשרדי הממשלה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי התראיינה ל"לילה כלכלי" בערוץ 10, בהנחיית גדי סוקניק, אודות הקיצוץ הרוחבי הפוגעני עליו החליטה הממשלה לקראת תקציב המדינה הקרוב. מתוך דבריה (לצפייה): "סוקניק: זה לא חדש, כל שנה יש חריגות והאוצר מקצץ לרוחב, ללא הבחנה.
מה גורם לי אושר, חוץ מהים שבתמונה? שחוק שלי מקפיץ את השכר גם לעובדי קבלן. כך, מסיור תמים במנהרות הרכבת, מצאתי את עצמי בלב הדרמה הפוליטית בליכוד. זנות זה לא מין, זה אונס. ועוד שיעור מליברמן על שנאה וגזענות. כך כתבתי...