Skip to main content

תקציב המדינה

שלי התראיינה לתכנית "המטה המרכזי" בערוץ 10, בהגשת ספי עובדיה ובהשתתפות הפאנליסטים לימור לבנת וגדעון לוי, על אודות הכוונה לערוך קיצוץ רוחבי בתקציב לשם מימון הסכם קצבאות הנכים, השימוש החוזר של הממשלה בתקציב דו-שנתי וכן...
שלי התראיינה לתכנית "הבוקר הזה", יומן הבוקר של "כאן רשת ב'" בהגשת אריה גולן, על אודות כוונת הממשלה לערוך קיצוץ רוחבי נוסף בתקציב המדינה, כדי לממן את מתווה העלאת קצבאות הנכים. להאזנה לראיון המלא:
שלי התראיינה לתכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 2 בהגשת רינה מצליח, בצוותא עם חה"כ רועי פולקמן (יו"ר סיעת "כולנו"), והתייחסה להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם נגד ההתנחלויות, וכן לתקציב המדינה לשנים 2017-2018. מתוך דבריה...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הסתייגות האופוזיציה לקיצוץ בתקציב משרד הרווחה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הדיון סביב תקציב המדינה, וזאת על רקע החלטת הממשלה לערוך קיצוץ תקציבי רוחבי במשרדי הממשלה. מתוך דבריה (לצפייה):