Skip to main content

רשות השידור

שלי התראיינה לתכנית "באה בטוב" ברדיו דרום, בהגשת אמירה בוזגלו, בעקבות סגירתה של רשות השידור. מתוך הדברים: "בוזגלו: מה שלומך בימים אלה?
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של "רדיו קול חי", בהגשת גואל ועקנין, לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה שלי על האופן בו הפקירה הנהגת ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן את עובדי רשות השידור, על הפגמים אותם היא מתכוונת...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת ההעברה בקריאה שנייה ושלישית של חוק תאגיד השידור הציבורי, על רקע סגירת רשות השידור. בדבריה שיתפה באופנים בהם עיצבה הרשות את חייה האישיים, הערכיים והמקצועיים, הצביעה על התקדים המסוכן שנוצר...
שלי התראיינה בפעם האחרונה לתכנית "סדר יום" ברשת ב', בהגשת קרן נויבך, במסגרת יום השידורים האחרון של רשות השידור. לצידה השתתפה בשיחה גם הכתבת הצבאית הוותיקה, כרמלה מנשה. בדבריה שיתפה שלי בכלים הרבים שקיבלה במהלך תקופתה...
שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את...