Skip to main content

המגזר הציבורי

שלי התראיינה ל"היום הזה", יומן הערב של רשת ב', בהגשת יוסי הדר, על רקע פרסום דוח הוצאות השכר במגזר הציבורי. בנוסף, על רקע המאבק נגד סגירת רשות השידור, הצביעה על האופן בו ההסתדרות הפקירה את עובדי הרשות. מתוך הדברים: "הדר:...
מינהל ציבורי הוגן מינהל ציבורי תקין והוגן הוא אבן יסוד בהתנהלותה הדמוקרטית של המדינה. ללא מינהל ציבורי תקין, שקוף ושוויוני ומערכת שרותים ציבורית חזקהונטולת אינטרסים עולה הפוטנציאל להעברת הכוח וההון מהרבים אל...
לפני מספר שבועות הציגה שלי יחימוביץ' את תכניתה הכלכלית. התכנית מחולקת לחמש אבני בנין: החזרת שירותי הבסיס, כלומר הגדלת ההוצאה הציבורית על שירותים כמו חינוך חובה חינם, שירותי בריאות ותחבורה ציבורית. האבן השניה: שכר הוגן...
שלי מברכת על ההסכם שנחתם הלילה עם האחיות: "טוב שהסאגה הזו הגיעה לסיומה, אך חבל שהאחיות נאלצו לעבור מסכת מייגעת של תחנונים וסחבת. רה"מ היה רחוק מלהפגין מנהיגות בעניינן והוא בחר, כהרגלו, לעסוק בכל הנושאים הנוחים לו ולהתעלם...
שלי אומרת כי התעלמותו של נתניהו מהאחיות היא דפוס מוכר אצלו בכל הנוגע לעובדים הנאבקים על זכותם לשרת את הציבור בתנאים מינימאליים. "גם לפני כשנה וחצי, בשביתת הרופאים האחרונה, החל נתניהו להקשיב לרופאים רק אחרי שיו"ר הסתדרות...